Vertikalus


Naujienų prenumerata

 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

Pradžia

Asmenų skundų nagrinėjimas

Paslaugos aprašymas Asmuo turi teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – VDAI) skundą dėl duomenų valdytojo veiksmų (neveikimo), kuriais pažeidžiamos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatos.

Skundas gali būti pateikiamas:
1. Raštu (tiesiogiai atvykti į VDAI, atsiųsi paštu ar per pasiuntinį);
2. Elektroniniu būdu:
2.1. VDAI el. pašto adresu ada@ada.lt. El. paštu pateiktas skundas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu;
2.2. Naudojantis VDAI elektronine paslaugų sistema (toliau – EPS) (paspausti nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).

Sprendimas asmeniui dėl pateikto skundo išsiunčiamas registruota pašto siunta, el. pašto adresu arba įteikiamas VDAI, jei to pageidauja pats asmuo.
Asmenims, pateikusiems skundą per EPS, išsiunčiamas patvirtinimas nurodytu el. pašto adresu, kad skundas gautas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją. Apie paslaugos vykdymą asmuo informuojamas EPS rubrikoje „Mano paslaugos“.


Paslaugos užsakymo instrukcija
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Paslaugos duomenų subjektams
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
Paslaugos vadovas Neringa Kaktavičiūtė-Mickienė tel. 2197278
Paslaugos vykdytojas
Prašymo forma (-os) Skundo forma docx formatu
Skundo forma pdf formatu
Skundo forma odt formatu
Papildoma informacija Atmintinė, kaip pateikti skundą
Naudojimosi instrukcija
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
4. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatai
Informacija atnaujinta 2018-06-25 14:46:18