Vertikalus


Naujienų prenumerata


RSS prenumerata

 

Konsultacijos teikiamos
tel. (8 5) 212 7532
Vieno langelio
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

Pradžia

Paslauga duomenų subjektui įgyvendinant jo teisę susipažinti su duomenų valdytojų tvarkomais asmens duomenimis

Paslaugos aprašymas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) padeda duomenų subjektui įgyvendinti jo teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Duomenų subjekto prašymu VDAI surenka iš registruotų duomenų valdytojų duomenų subjekto asmens duomenis arba informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą ir supažindina duomenų subjektą su surinktais asmens duomenimis ar informacija.

Prašymą duomenų subjektas gali pateikti:
1. Raštu (tiesiogiai atvykti į VDAI, atsiųsi paštu ar per pasiuntinį);
2. Elektroniniu būdu:
2.1. VDAI elektroninio pašto adresu ada@ada.lt;
2.2. Naudojantis VDAI elektronine paslaugų sistema (toliau – EPS) (paspausti nuorodą „Užsakyti paslaugą“).
(Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad VDAI galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir prašymo turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį)

Asmenims, pateikusiems prašymą per EPS, išsiunčiamas pranešimas pareiškėjo nurodytu el. pašto adresu, kad prašymas gautas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją. Apie paslaugos vykdymą asmuo informuojamas EPS rubrikoje „Mano paslaugos“.

Apie surinktus duomenis ir informaciją VDAI duomenų subjektą informuoja tokiu būdu, kokiu yra gautas prašymas: per EPS, elektroniniu paštu arba paštu.


Paslaugos užsakymo instrukcija
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Paslaugos duomenų subjektams
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Prevencijos skyrius
Paslaugos vadovas Daiva Vyčinienė tel. 852121587
Paslaugos vykdytojas
Prašymo forma (-os) Prašymas paslaugos subjektui
Papildoma informacija Naudojimosi instrukcija
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatai
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804)
3. Duomenų valdytojų atsakymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl duomenų subjekto teisės susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinimo pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1T-64 (1.12) (Žin., 2008, Nr. 125-4790)
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinim“
5. Asmens tapatybės patvirtinimo elektroninėje erdvėje tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1T-33 (1.12)
Paslaugos kaina Už teikiamą paslaugą renkama valstybės rinkliava.
Valstybės rinkliavos dydžiai:
Iš vieno duomenų valdytojo – 2,9 EUR;
Iš kiekvieno papildomo – 0,8 EUR, bet ne daugiau kaip 144 EUR.

Jei paslauga užsakoma per VDAI elektroninių paslaugų sistemą, mokėjimas atliekamas užpildžius užsakymo elektroninę formą. Joje išsaugojus duomenis sistema automatiškai nukreipia į internetinę bankininkystę.

Jei pildoma popierinė forma, įmoka turi būti sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą prieš paslaugos teikimą, o įmokos kvitas pateikiamas kartu su prašymu.

Įmokos rekvizitai:
Valstybinė mokesčių inspekcija
• Įstaigos kodas 188659752
• Sąskaita LT247300010112394300
• AB „Swedbank“
• Banko kodas 73000
• Įmokos kodas 5710
Informacija atnaujinta 2018-05-21 07:44:37