Vertikalus


Naujienų prenumerata


RSS prenumerata

 
 

Konsultacijos teikiamos
tel. (8 5) 212 7532
Vieno langelio
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

 
 
 
 
 
 


Metodinė pagalba

Reforma. Metodinė pagalba

 

VDAI PARENGTA METODINĖ INFORMACIJA

VDAI, prisidėdama asmens duomenų apsaugos reformos įgyvendinimo Lietuvoje, rengia formaciją įmonėms, įstaigos, organizacijoms ir fiziniams asmenims savo profesinėje veikloje automatiniu būdu tvarkantiems asmens duomenis, kuri padėtų geriau pasirengti taikyti naują asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimą praktikoje.


 


Viešoji konsultacija dėl duomenų apsaugos pareigūno
Dėl pareigos paskirti duomenų apsaugos pareigūną (2017 m.)


12 žingsnių, kuriuos turite žengti jau dabar, kad pasirengtumėte taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą
12 pasiregimo žingsnių


Pasirengimas taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679
Informacija valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl pasirengimo taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ES 2016/679


Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 taikymas teisėkūros procese
Skaidrės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 taikymas teisėkūros procese
Informacija valstybės institucijoms dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 taikymo teisėkūros procese
Pavyzdžiai dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 taikymo teisėkūros procese
DIREKTYVOS 95/46/EB 29 STRAIPSNIO DARBO GRUPĖS METODINĖ INFORMACIJA

Pagrindinė ES valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų, tarp kurių ir Lietuvai atstovaujanti VDAI, direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupė parengė gaires įvairiomis Reglamento (ES) 2016/679 temomis. Šiuo metu jos prieinamos visuomenei anglų kalba, tačiau ateityje bus pateikta ir oficiali gairių versija lietuvių kalba. Gaires galite rasti ir darbo grupės svetainėje.


 


Duomenų apsaugos poveikio vertinimo gairės

Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA), wp248 (angl.)


Automatizuotų atskirų sprendimų priėmimo ir profiliavimo gairės

Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, wp251 (angl.)


Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą gairės

Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679, wp250 (angl.)


Baudų taikymo ir nustatymo gairės
Administracinių baudų taikymo ir nustatymo pagal Reglamentą 2016/679 gairės. 2017-10-03, WP253
Guidelines on the application and setting of administrative fines for the purposes of the Regulation 2016/679


Duomenų apsaugos poveikio vertinimo gairės
Gairės dėl duomenų apsaugos poveikio vertinimo
(Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679)


Duomenų tvarkymo darbe nuomonė
Nuomonė 2/2017 dėl duomenų tvarkymo darbe
(Opinion 2/2017 on data processing at work)


Duomenų perkeliamumo gairės
Teisės į duomenų perkeliamumą gairės (liet.)
Guidelines on the right to data portability (angl.)


Duomenų apsaugos pareigūno gairės
Duomenų apsaugos pareigūnų gairės (liet.)
Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’) (angl.)


Vadovaujančios priežiūros institucijos gairės
Duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo vadovaujančios priežiūros institucijos nustatymo gairės (liet.)
Guidelines for identifying a controller or processor’s lead supervisory authority (angl.)29 straipsnio darbo grupės ruošiama metodinė informacija

Rengiama metodinė informacija:
Rekomendacijos dėl sertifikavimo
Specialus pareiškimas dėl vaikų sutikimo
Rekomendacijos dėl sutikimo
Rekomendacijos dėl tarptautinio duomenų perdavimo įrankių
Rekomendacijos dėl baudų skyrimo, dėl skubių procedūrų, dėl tarptautinio bendradarbiavimo

2018 m.
Rekomendacijos dėl skaidrumo


 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-19 14:45:45