VDAI parengė 2016 m. aktualių teismų sprendimų apibendrinimą. Tai teismų praktika asmens duomenų apsaugos srityje, kuria remsis VDAI nagrinėdama asmenų skundus bei atlikdama duomenų valdytojų tikrinimus. Ši informacija nemažiau aktuali duomenų valdytojams, siekiantiems tinkamai tvarkyti asmens duomenis, o duomenų subjektai, susipažinę su šia apžvalga, gali geriau suprasti savo teises asmens duomenų ir privatumo apsaugos srityje.

Nors 2011 m. teismai jau buvo atkreipę dėmesį į tai, kaip svarbu yra tinkamai pranešti skolininkui apie reikalavimo į jo skolą perleidimo faktą bei ketinimus teikti skolininko duomenis jungtinėms skolininkų rinkmenoms, tačiau teismams teko dar kartą atkreipti dėmesį į šiuos klausimus bei priminti, kad skolininką privalu tinkamai informuoti apie jo duomenų perdavimą. Teismas pasisakė, kad pareiga pranešti skolininkui apie įsipareigojimų nevykdymą turi būti įgyvendinta tinkamai, o ne formaliai, tai turi būti atlikta rūpestingai, apdairiai, sąžiningai ir turi būti pasirinktas toks priminimo įteikimo būdas, kad skolininkui taptų žinoma apie įsipareigojimų neįvykdymą (žr. „Dėl asmens duomenų teikimo tretiesiems asmenims perleidus reikalavimo teisę“).

Nors teismai jau ne kartą yra pasisakę dėl asmens duomenų viešinimo namų, sodininkų bendrijų ir pan. skelbimų lentose, siekiant informuoti apie įsiskolinusius namų gyventojus ar bendrijų narius, ar spręsti kitokius rūpimus klausimus, neteisėtumo, vis dar atsiranda asmenų, kurie imasi tokio neteisėto asmens duomenų viešinimo, tačiau teismai pasisakė, kad tokie veiksmai neteisėti, net ir siekiant teisėtų interesų (žr. „Dėl asmens duomenų paviešinimo skelbimų lentose ir teisėto intereso“).

2016 metais buvo suformuota labai svarbi teismų praktika dėl vietos nustatymo įrenginių (GSM/GPS įrenginys) naudojimo tarnybiniuose automobiliuose bei to, ar tokiais įrenginiais renkami asmens duomenys yra renkami tiesiogiai ar netiesiogiai iš duomenų subjektų. Vienos įmonės darbuotojai skundėsi, kad darbo automobilyje sumontuota GPS įranga, kuria, neinformavus apie tai darbuotojų, sekama, kur automobilis važiuoja, kur ir kiek laiko stovi. Šį atvejį išnagrinėjęs aukščiausiosios instancijos teismas pripažino, kad tokie duomenys kaip automobilio judėjimo trajektorija, judėjimo pradžios ir pabaigos laikas, vidutinis ir didžiausias važiavimo greitis bei kt. yra asmens duomenys, nes jie netiesiogiai gali būti susieti su konkrečiu asmeniu, t. y. automobilį atitinkamu laikotarpiu naudojusiu darbuotoju. Teismas taip pat patvirtino, kad apie tokį asmens duomenų tvarkymą darbuotojai turi būti informuojami (žr. „Dėl vietos nustatymo įrenginių (GSM/GPS įrenginys) naudojimo tarnybiniuose automobiliuose“).

Teismas pasisakė ir dėl duomenų subjekto teisės būti informuotam įgyvendinimo ypatumų teikiant asmens duomenis duomenų tvarkytojui (žr. „Dėl duomenų subjektų informavimo teikiant asmens duomenis duomenų tvarkytojui“).

2016 m. aktualių teismų sprendimų apibendrinimas >>>