• Išnagrinėta 441 asmenų skundas
 • Išnagrinėta 502 pranešimai dėl išankstinės patikros, suteikta 431 leidimas
 • Atlikta 84 duomenų valdytojų tikrinimai
 • Išnagrinėta 37 asmenų prašymai, padedant įgyvendinti teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis
 • Parengta 7 teisės aktai
 • Suderinta 422 teisės aktai ir duomenų valdytojų dokumentai
 • Suteikta 1 028 konsultacijos asmenims ir 4 368 – duomenų valdytojams
 • Dalyvauta 6 tarpinstitucinių darbo grupių susitikimuose
 • Įvyko 63 darbiniai susitikimai su privataus ir viešojo sektoriaus atstovais
 • Teikta 45 pozicijos dėl įvairių Europos Komisijos ir Europos Tarybos institucijų dokumentų projektų
 • Išduota 26 leidimai teikti asmens duomenis į užsienį, suderinta 9 įmonėms privalomos taisyklės (angl. Binding Corporate Rules (BCR))
 • 16 renginių skaityti pranešimai asmens duomenų ir privatumo apsaugos klausimais
 • Parengta 127 visuomenės informavimo ir teisinio švietimo priemonės