Per 2017 m. I ketvirtį VDAI:

Išnagrinėta 160 asmenų skundų

Išnagrinėta 104 pranešimai dėl išankstinės patikros, suteikta 90 leidimų

Išnagrinėta 540 pranešimų apie duomenų tvarkymą, Asmens duomenų valdytojų valstybės registre įregistruota 148 duomenų valdytojai

Atlikta 6 duomenų valdytojų tikrinimai

Išnagrinėta 5 asmenų prašymai, padedant įgyvendinti teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis

Suderinta 77 teisės aktai ir duomenų valdytojų dokumentai

Suteikta 323 konsultacijos asmenims ir 1 053 – duomenų valdytojams

Įvyko 21 darbinis susitikimas su privataus ir viešojo sektoriaus atstovais

Išduota 12 leidimų teikti asmens duomenis į užsienį, suderinta 6 įmonėms privalomos taisyklės (angl. Binding Corporate Rules (BCR))

Parengta 26 visuomenės informavimo ir teisinio švietimo priemonės