Vertikalus


Naujienų prenumerata


RSS prenumerata

 

Konsultacijos teikiamos
tel. (8 5) 212 7532
Vieno langelio
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

Pradžia

Naujienos

Apibendrinti tikrinimai dėl asmens duomenų viešinimo savivaldybių tinklalapiuose
VDAI atliko asmens duomenų skelbimo interneto svetainės dalyje, susijusioje su vykdomu teritorijų planavimu, teisėtumo patikrinimus 10 savivaldybių administracijų, iš jų 2 nenustatyta Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimų Plačiau...

Atšauktas konkursas į Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas
Į pareigas priimančio asmens sprendimu, konkursas į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas, pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 13) pareigas atšauktas Plačiau...
 
 

Atšauktas konkursas į Teisės skyriaus patarėjo pareigas
Į pareigas priimančio asmens sprendimu, konkursas į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus patarėjo (karjeros valstybės tarnautojas, pareigybės lygis - A, pareigybės kategorija - 14) pareigas atšauktas Plačiau...

Viename iš Kauno klinikų padalinių netinkamai saugomi asmenų sveikatos duomenys
Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai apie pašaliniams asmenims laisvai prieinamas pacientų sveikatos korteles, VDAI pateikė nurodymą Kauno klinikoms Plačiau...

Lietuvos piliečių asmens duomenys „Facebook“ ir „Cambridge Analytica“ byloje
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pranešimas spaudai Plačiau...

Konkursas į direktoriaus pavaduotojo pareigas
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija skelbia konkursą į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotojo (pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 18) pareigas Plačiau...

Patikrintos bendrovės, gaunančios asmens duomenis iš Nekilnojamojo turto registro
VDAI baigė tikrinimus 25 bendrovėse, kurios teikia su nekilnojamuoju turtu susijusias paslaugas. Šios bendrovės gauna asmens duomenis iš Nekilnojamojo turto registro, todėl tikrinimais siekta įvertinti asmens duomenų gavimo iš Nekilnojamojo turto registro teisėtumą Plačiau...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 48