Vertikalus


Naujienų prenumerata

 

Konsultacijos teikiamos
tel. (8 5) 212 7532
Vieno langelio
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

Pradžia

Naujienos

Įsigaliojo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas papildantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
2018 m. liepos 16 d. įsigaliojo naujos redakcijos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kuriame numatytos tik Lietuvai būdingos tam tikros asmens duomenų tvarkymo nuostatos Plačiau...

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija direktoriaus įsakymo projektą pateikė viešosioms konsultacijoms
Laukiame pastabų dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo įsakymo projekto Plačiau...
 
 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija skelbia konkursą į Administravimo skyriaus patarėjo pareigas
Pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 14 Atyginimas 927,50 eurai (neatskaičius mokesčių) Šis skelbimas galioja iki 2018-07-31 Plačiau...

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdines taisykles
Šios taisyklės padės duomenų valdytojams įgyvendinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytas duomenų subjektų teises atskaitomybės principą Plačiau...

Asmens duomenų saugumo pažeidimai gali kelti riziką asmenų teisėms ir laisvėms – kaip elgtis jiems įvykus
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė rekomendaciją „Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo tvarkos“ Plačiau...

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija direktoriaus įsakymo projektą pateikė viešosioms konsultacijoms
Laukiame pastabų direktoriaus įsakymui „Dėl leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Plačiau...

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė rekomendaciją „Dėl reikalavimų teisės aktų projektams, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas“
Rekomendacija padės valstybinėms institucijoms ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims, rengiantiems teisės aktų projektus, tinkamai taikyti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas Plačiau...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 49