Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė, kurios narės yra visų ES valstybių narių duomenų apsaugos priežiūros institucijos, parengė gaires ir atsakymus į dažnai užduodamus klausimus dėl kai kurių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

 

 

 

Duomenų perkeliamumas
Gairės dėl teisės į teisė į duomenų perkeliamumą (angl.)
DUK dėl duomenų perkeliamumo (angl.)

Duomenų apsaugos pareigūnas
Gairės dėl duomenų apsaugos pareigūno (angl.)
DUK dėl duomenų apsaugos pareigūno (angl.)

Vadovaujanti priežiūros institucija
Gairės dėl duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo vadovaujančios priežiūros institucijos nustatymo (angl.)
DUK dėl tvarkytojo vadovaujančios priežiūros institucijos nustatymo (angl.)