Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 


Pradžia

Šengeno priežiūros koordinavimo grupė

 


ŠENGENO SUSITARIMAS

1985 m. birželio 14 d. penkios Valstybės Narės: Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Vokietija ir Prancūzija pasirašė Šengeno susitarimą dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo (Šengeno susitarimas), kurio tikslas buvo panaikinti asmenų, Valstybių Narių piliečių, kertančių bendras sienas, kontrolę ir palengvinti transporto ir prekių judėjimą. Po kelių metų kitos Valstybės Narės, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją, prisijungė prie Šengeno susitarimo. Dvi valstybės (Norvegija ir Islandija), kurios nėra Valstybės Narės, taip pat prisijungė prie Šengeno susitarimo.

1990 m. birželio 19 d. buvo pasirašyta Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo (Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo), kuri yra Šengeno informacinės sistemos įkūrimo pagrindas ir palengvina laisvo judėjimo principo įgyvendinimą, įkuriant Šengeno erdvę.

Plačiau apie tai>>>

 


 ŠENGENO INFORMACINĖ SISTEMA

Antrosios kartos Šengeno informacinė sistema. Teisės susipažinti su duomenimis vadovo santrauka (liet. k.)
Antrosios kartos Šengeno informacinė sistema. Teisės susipažinti su duomenimis vadovas (anglų k.)
ATASKAITA Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Šengeno informacinėje sistemoje (anglų k.)
2013–2015 m. SIS II priežiūros koordinavimo grupės ataskaita (anglų k.)ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI PAGAL ŠENGENO KONVENCIJĄ

Lankstinukas (LT)>>

 


BROŠIŪRA ASMENS DUOMENŲ APSAUGA ŠENGENO INFORMACINĖJE SISTEMOJE

Lietuvių kalba>>

Anglų kalba>>

Rusų kalba>>

Arabų kalba>>

 


Informacija apie teisės į asmens duomenų apsaugą įgyvendinimą besikreipiantiems dėl vizų>>

 


INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ ŠENGENO KONVENCIJOS FUNKCIJŲ VYKDYMĄ

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
http://www.policija.lt/lt

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionalinis skyrius
http://www.policija.lt/lt

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
http://www.migracija.lt

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
http://www.pasienis.lt/

Užsienio reikalų ministerija
http://www.urm.lt/default/lt/

 


 

NUORODOS

Šengeno priežiūros koordinavimo grupės ir informacinės sistemos tinklalapis (nuo 2016 m.)>>

Šengeno jungtinės priežiūros institucijos ir informacinės sistemos tinklalapis (iki 2015 m.)>>AKTUALIJOS

2016-07-21
2013–2015 m. SIS II priežiūros koordinavimo grupės veiklos ataskaita
SIS II priežiūros koordinavimo grupė paskelbė 2013–2015 m. veiklos ataskaitą

2016-05-31
SIS II priežiūros koordinavimo grupė paskelbė bendrą poziciją
Antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) priežiūros koordinavimo grupės paskelbė bendrąją poziciją Nr. 1/2016 Dėl perspėjimų panaikinimo apie transporto priemones, kurių ieškoma konfiskuoti arba panaudoti kaip įrodymus baudžiamosiose bylose, ir Tarybos sprendimo 2007/533/TVR 38 straipsnio išaiškinimo.
Šią poziciją galite rasti adresu:  https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Cooperation/Large_IT_systems/SIS/16-05-24_SIS_II_SCG_Common_Position_on_Deletion_of_Alerts_on_Stolen_Vehicles_EN.pdf

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-21 07:55:16