Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Kaip sekėsi ruoštis reformai?2016 m. balandžio 27 d. įsigaliojęs ir 2018 m. gegužės 25 d. pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) yra tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, bendras visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms. Šis reglamentas atneš pokyčių organizacijoms ir geriau užtikrins žmogaus teises privatumo ir duomenų apsaugos srityse. Jis bus taikomas visiems duomenų valdytojams ir tvarkytojams: valstybės institucijoms, mažoms įmonėms, didelėms korporacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, fiziniams asmenims, tvarkantiems asmens duomenis su profesija susijusiais tikslais.

Naujo asmens duomenų apsaugos teisinio reguliavimo pasiruošimui buvo skirtas daugiau kaip dvejų metų laikotarpis, tačiau ypač šiuo metu Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) pastebi organizacijų aktyvumą ruošiantis būsimiems pokyčiams.


Pasirengimas asmens duomenų apsaugos reformai – VDAI prioritetas
Pasirengimas asmens duomenų apsaugos reformai yra prioritetinė VDAI 2017–2018 m. veikla, taigi šiuo laikotarpiu ypač aktyviai teikiama pasiruošimo BDAR taikymui pagalba įmonėms, valstybės institucijoms ir kitoms organizacijoms.

2018 m. gegužės 25 d. duomenimis:

Suteiktos teisinės konsultacijos įmonėms, įstaigoms ir žmonėms – 4 145:
2017 m. – 480
2018 m. – 3665

Renginiuose skaityti pranešimai BDAR temomis – 74:
2017 m. – 33
2018 m. – 41

Renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius – 4 328:
2017 m. – 1 963
2018 m. – 2 365

Parengtos visuomenės informavimo priemonės – 100:
2017 m. – 38
2018 m. – 62

 

Pasirengti pokyčiams turi ir pati VDAI

Nors VDAI yra asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija, tačiau ji taip pat yra ir duomenų valdytoja, todėl ir pati, kaip institucija, turi tinkamai pasirengti laukiantiems asmens duomenų apsaugos sistemos pokyčiams. 2018 m. kovo 9 d. patvirtintas Pasirengimo asmens duomenų apsaugos reformai veiklos planas, kuriame numatyti svarbiausi VDAI veiksmai, kaip antai:
- Paskirti VDAI duomenų apsaugos pareigūną;
- Atlikti VDAI tvarkomų asmens duomenų auditą, įvertinti taikomas saugumo priemones;
- Pertvarkyti VDAI teikiamų elektroninių paslaugų portalą pagal BDAR;
- Pritaikyti VDAI informacines sistemas BDAR, šį darbą pradėti nuo informacinių sistemų pertvarkymo investicinio projekto parengimo;
- Įvykdyti VDAI struktūrinę reformą ir kt.

 

Teisinio reguliavimo pokyčiai

Lietuvoje pradėjus taikyti BDAR, keisis šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas. Įgyvendindama asmens duomenų apsaugos reformą, VDAI ne tik padeda organizacijoms ir visuomenei pasiruošti laukiantiems pokyčiams, tačiau peržiūri bei derina nacionalinius teisės aktus su BDAR nuostatomis.

VDAI, atsižvelgdama į plačias pasirengimo asmens duomenų apsaugos reformai ES apimtis, 2016 m. birželio mėn. pradėjo rengti pasiūlymų projektus dėl reikiamų keisti įstatymų Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir jau 2016 m. IV ketvirtį šiuos pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 pakeitimo įstatymo projekto pateikė Teisingumo ministerijai.

Keičiama ir dalis VDAI dirketoriaus įsakymų, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad dalies BDAR įgyvendinančių teisės aktų VDAI negali priimti, kol nėra priimta toliau pateikti įstatymai. Taip pat dalis BDAR įgyvendinančių teisės aktų turi būti suderinta europiniu lygiu. Dėl jų tinkamumo spręs Europos duomenų apsaugos valdyba, kuri formaliai pradeda veikti nuo 2018 m. gegužės 25 d. Taigi, galima apibendrintai sakyti, kad esame pačiame duomenų apsaugos reformos įkarštyje.  

Daugiau informacijos apie reformos teisės aktų pokyčius >>

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-31 08:51:01