Vertikalus


Naujienų prenumerata


 

Konsultacijos teikiamos
tel. (8 5) 212 7532
Vieno langelio
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

 
 
 
 
 


Pradžia
Klausimai-atsakymai
Dažnai užduodami klausimai

1. Kaip parengti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai atsakymą, kad esate registruotas elektroninių ryšių paslaugų naudotojas? (2014-09-10)


2. Už duomenų apsaugą atsakingas asmuo ar padalinys – kas jis? (2014-04-01)


3. Kaip duomenų valdytojui įgyvendinti duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisės į privatų gyvenimą? (2014-04-01)


4. Dažnai pasitaiko, kad įvairiose įmonėse, įstaigose ar organizacijose prašoma pateikti asmens kodą. Ar toks reikalavimas yra teisėtas? Ar galiu nesutikti jį atskleisti? (2014-04-01)


5. Įmonės, įstaigos ir organizacijos reikalauja pateikti asmens duomenis. Ar toks reikalavimas yra teisėtas? (2014-04-01)


6. Ketiname tvarkyti asmens duomenis kompiuteriu. Prašome paaiškinti, kokius veiksmus turime atlikti, kad nepažeistume Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (2016-04-25)


7. Ką privalo žinoti apie asmens duomenų apsaugą internetinės parduotuvės steigėjas? (2016-04-25)


8. Informavimas vykdant vaizdo stebėjimą (2014-04-01)


9. Gavote elektroninio pašto pranešimą ar trumpąją žinutę (SMS) su tiesioginės rinkodaros pasiūlymu, bet sutikimo dėl to nebuvote davę? (2014-04-01)


10. Duomenų teikimas į jungtines skolininkų duomenų rinkmenas Jums tapus skolininku (2014-04-01)


11. Ką daryti, jeigu mano, kaip duomenų subjekto, teisės buvo pažeistos? (2014-04-01)


12. Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais aspektai (2014-04-01)


13. Ar gali duomenų valdytojas paskelbti asmens duomenis viešai? (2014-11-01)


14. Gaunu elektroninio pašto pranešimus bei trumpąsias SMS žinutes agituojančias balsuoti už vieną ar kitą kandidatą rinkimuose. Ar tokie pranešimai yra siunčiami teisėtai? (2014-11-01)


15. Ar Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nagrinėja skundus dėl fizinių asmenų šmeižto internetiniuose forumuose? (2014-11-01)


16. Ar garso įrašas bei vaizdo kameromis užfiksuotas vaizdas yra asmens duomenys? (2014-11-01)


 17. Ar galima fotografuoti asmens dokumentą, pavyzdžiui, teikiant tam tikras paslaugas? (2015-10-20)


18. Ar galima asmens tapatybės kortelę ar pasą paimti kaip užstatą? (2015-10-21)


19. Ar gali daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos nariai susipažinti su bendrijos narių sąrašu (įgaliotinių sąrašu)? (2015-10-23)


20. Ar energijos suvartojimo skaitiklių rodmenys yra asmens duomenys? (2015-10-27)


21. Kaip įgyvendinti teisę būti pamirštam „Google“ sistemoje? (2016-04-25)


22. Ar savivaldybių civilinės metrikacijos skyriai turi teisę viešai skelbti asmenų, ketinančių registruoti santuoką, sąrašus su asmens duomenimis? (2016-11-29)


23. Ar nepilnametis turi teisę duoti sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais? (2016-11-30)


24. Esu fizinis asmuo. Įsigijau vaizdo registratorių. Ar prieš pradėdamas jį naudoti privalau užsiregistruoti Asmens duomenų valdytojų valstybės registre? (2016-12-01)


25. Ar darbdavys prieš įdarbinimą turi teisę prašyti kandidato į darbuotojus pateikti teistumo pažymą? (2016-12-02)


26. Ar elektroninio pašto pranešimu, trumpąja sms žinute gautas pasiūlymas pasinaudoti įvairiomis visuomenei skirtomis paslaugomis laikomas tiesiogine rinkodara?