Vertikalus


Naujienų prenumerata


RSS prenumerata


 

Konsultacijos teikiamos
tel. (8 5) 212 7532
Vieno langelio
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

 
 
 
 
 


Pradžia

Komisijos ir darbo grupės

 Terminijos komisija

 Korupcijos prevencijos komisija

 Viešųjų pirkimų komisija

 Dokumentų ekspertų komisija

 Strateginio planavimo darbo grupė

 Nuolatiniam teisės aktų reikalavimų veiksmingumo bei efektyvumo praktikoje stebėjimui darbo grupė

 Projekto „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos elektroninių paslaugų sistema“ (kodas VP2-3.1-IVPK-01-V-02-008)  darbo grupė