Vertikalus


Naujienų prenumerata


RSS prenumerata

 
 

Konsultacijos teikiamos
tel. (8 5) 212 7532
Vieno langelio
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

 
 
 
 
 
 


Pradžia

Kontaktai

Tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445
Konsultacijos (8 5) 212 7532
Žiniasklaidai (8 5) 262 6516

Darbuotojų el. pašto adresai sudaromi be lietuviškų raidžių pagal šią schemą:
vardas.pavarde@ada.lt
Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. 
Jei darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis. 

 

Pareigybė Vardas Pavardė Telefonas
Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas
Dijana

Šinkūnienė

271 3042

Direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė 212 2687
Vyr. specialistė (vyr. finansininkė) Irina Voronina 271 3012 

Administravimo skyrius
Skyriaus vedėja Marija Tamulevičienė 219 7262
Vyr. specialistė Audra Kazakevičienė 271 2804
Vyr. specialistė Rima Vitkienė 231 2680
Vyresn. specialistė Vidutė Bronė Urbonienė 279 1445 

Informacijos ir technologijų skyrius
Skyriaus vedėja Aušra Gučienė 219 7264
Patarėjas Valdas Šulinskas 219 7265
Vyr. specialistė Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė 262 6516
Vyr. specialistas Egidijus Rasiulis 219 7267
Vyr. specialistas Modestas Zulonas 219 7266

Prevencijos  skyrius
Skyriaus vedėja Daiva Vyčinienė 212 1587
Patarėja Dovilė Almanienė 219 7277
Vyr. specialistė Virginija Karužienė 219 7275
Vyr. specialistė Aurelija Krisenel 219 7276
Vyr. specialistė Vanda Perednienė 219 7279
Vyr. specialistė Valerija Gedeikė 219 7271

Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
Skyriaus vedėja Neringa Kaktavičiūtė-Mickienė 219 7278
Patarėja Justina Ragelskienė 271 2821
Vyr. specialistė Barbara Jurgelevičienė 262 0220
Vyr. specialistė Simona Gavorskaitė 279 1446

Teisės skyrius
 (Konsultacijos teikiamos tel. (8 5) 212 7532)
Skyriaus vedėja Danguolė Morkūnienė 219 7272
Patarėja Aušra Špakauskienė 219 7273
Vyr. specialistė Daiva Tamulionienė 231 2476
Vyr. specialistė Karolina Fedotova 278 4101

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-10 13:58:19