2017 m. sausio 9 d. VDAI sulaukė asmens kreipimosi, kad galima matyti kitų žmonių asmens duomenis, prisijungus prie Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos e. paslaugų svetainės planuojustatyti.lt.

VDAI specialistai dėl šio incidento susisiekė su atsakingais asmenimis Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, informavo apie esamą interneto svetainės saugumo spragą ir nurodė, kad nedelsiant būtų imtasi duomenų saugumą užtikrinančių veiksmų.

VDAI atkreipia dėmesį, kad nepakankamai apsaugota prieiga prie kitų asmenų duomenų laikytina duomenų saugumo pažeidimu ir būtina nedelsiant imtis visų priemonių padėčiai ištaisyti. Visų informacinių sistemų duomenų valdytojai privalo įgyvendinti teisės aktuose nustatytas organizacines ir technines saugumo priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas. Valstybės informacinių išteklių valdytojai, įvykus incidentui, turinčiam duomenų saugumo pažeidimo požymių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, privalo pranešti apie tai VDAI.

Labai svarbu, kad įmonės, kuriančios valstybės sektoriui informacines sistemas, pateiktų kokybišką produktą, o vykdydamos jų priežiūrą gebėtų nedelsiant šalinti trūkumus ir ištaisyti klaidas.