Į pareigas priimančio asmens sprendimu, konkursas į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas, pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 13) pareigas atšauktas.