Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija - 2017-11-27 asmens duomenų apsauga sveikatos priežiūros sektoriujeVertikalus


Naujienų prenumerata


 

Konsultacijos
tel. (8 5) 212 7532
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

 
 
 
 
 


Pradžia

2017-11-27 asmens duomenų apsauga sveikatos priežiūros sektoriuje

2017 m. lapkričio 27 d. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija rengia seminarą, skirtą Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojams. VDAI Teisės skyriaus vyriausiosios specialistės Aušra Špakauskienė ir Daiva Tamulionienė renginio dalyvius susipažindins su sveikatos asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Ypatingi asmens duomenys ir disponavimas jais:
- Duomenų apsauga nagrinėjant asmenų skundus, susijusius su ypatingais (asmens sveikata) asmens duomenimis.
- Informacijos teikimas, persiuntimas tretiesiems asmenims, kurios turinys susijęs su kitų asmenų ypatingais asmens duomenimis.
- Tinkamas duomenų subjekto valios išreiškimas tvarkant ypatingus asmens duomenis.

Duomenų apsauga:
- Konfidencialios informacijos samprata ir turinys.
- Konfidenciali informacija, susijusi su darbuotoju.
- Konfidencialios informacijos tvarkymas, konfidencialumo užtikrinimui keliami reikalavimai.
- Įstaigos teisės, pareigos ir atsakomybė tvarkant ypatingus asmens duomenis, konfidencialią informaciją.
- Dažniausiai pasitaikančios netinkamo duomenų tvarkymo klaidos ir jų sprendimo būdai bei prevencija.
- Teismų praktika.
- Darbdavio teisės įgyvendinimo stebint darbuotojo darbo vietą ir darbuotojo interesų užtikrinimas. Riba tarp darbdavio teisės įgyvendinimo ir darbuotojo privataus intereso pažeidimo.

 

Naudingų patarimų, kaip tinkamai tvarkyti asmens duomenis medicinos sektoriuje, galite rasti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtose gairėse
Asmens duomenų, tvarkomų sveikatos priežiūros įstaigose, saugumo užtikrinimo gairės

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-08 13:37:25