2018 m. kovo 7 d. Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (VDAI) lankėsi Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentai ir domėjosi asmens duomenų apsauga. Studentus pasveikino neseniai pareigas pradėjęs eiti inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas ir palinkėjo studentams domėtis asmens duomenų apsauga tiek dėl asmeninių, tiek dėl profesinių paskatų, nes ši sritis tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje ir kitose šalyse įgauna vis didesnę reikšmę.

Susitikime atkreiptas studentų dėmesys, kad asmens duomenų apsauga Lietuvoje skaičiuoja dvidešimtmetį, o 2018-aisias ši žmogaus teisių gynimo sritis ne tik Lietuvoje, tačiau ir visose Europos Sąjungos valstybėse narėse išgyvena gana radikalias permainas. 2018 m. gegužės 25 d. visose Europos Sąjungos valstybėse bus pradėtos taikyti naujos asmens duomenų ir privatumo apsaugos taisyklės – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, tad visose valstybėse narėse šiuo metu vyksta asmens duomenų apsaugos reforma ir aktyvus pasiruošimas naujo teisinio reguliavimo taikymui.

Pristatyta, kad VDAI yra asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija Lietuvoje. Ji įkurta 1997 m. Per daugiau kaip 20 metų keitėsi šios srities teisinis reguliavimas, keitėsi ir pati organizacija bei jos funkcijos. Šiandien tai Lietuvos įstaiga, atitinkanti asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai keliamus europinius reikalavimus. VDAI misija – ginti žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą. Šią misiją institucija vykdo:
- prižiūrėdama visų Lietuvoje įsisteigusių verslo subjektų ir valstybės institucijų, kaip duomenų valdytojų, veiklą;
- kontroliuodama asmens duomenų tvarkymo teisėtumą;
- siekdama užkirsti kelią duomenų tvarkymo pažeidimams;
- siekdama užtikrinti žmonių, kaip duomenų subjektų, teisių apsaugą.

Taigi, kas yra asmens duomenys, kas yra asmens duomenų apsauga, ką veikia VDAI ir kokia jos svarba europiniame kontekste, VDAI atstovės pristatė VGTU studentams bei pakvietė jaunuolius pasvarstyti, ar, pavyzdžiui, „Facebook“ socialiniame tinkle paskelbta vakarėlio nuotrauka galėtų pakenkti ieškant darbo ateityje? Ar turime teisę prašyti tokią nuotrauką pašalinti? Teisė būti informuotam, susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti duomenis, reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą – asmens duomenų apsaugos srities teisės, kurias turėsime po gegužės 25-osios, o kai kurias iš jų turime ir dabar. Šie ir kiti asmens duomenų apsaugos niuansai aptarti su studentais visų pirma, kad jie patys geriau žinotų savo teises, ir ne mažiau svarbu, kaip galbūt būsimi darbdaviai, darbuotojai, susipažintų su organizacijų pareigomis užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą.