Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas (angl. JUST GD) steigia įvairių suinteresuotųjų šalių ekspertų grupę, skirtą prisidėti prie Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo. Šiuo adresu galite rasti informacijos apie steigiamą grupę:

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3537&NewSearch=1&NewSearch=1

Šią grupę sudarys teisės praktikai, mokslo, akademinės visuomenės, verslo ir visuomeninių organizacijų atstovai. Visi norintys dalyvauti šios grupės veikloje ir prisidėti prie asmens duomenų apsaugos sistemos kūrimo Europos lygmeniu iki 2017 m. birželio 2 d. kviečiami teikti paraiškas šiuo adresu:

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app