2017 m. sausio 17 d. VDAI lankėsi naujai paskirta teisingumo ministrė Milda Vainiutė. Šio vizito metu ministrei ir Teisingumo ministerijos atstovams buvo pristatyta įstaigos veikla, aktualijos ir laukiantys pokyčiai asmens duomenų apsaugos srityje

Teisingumo ministrę, apsilankiusią VDAI savo kadencijos pradžioje, būtent tada, kai Lietuvoje rengiamasi minėti asmens duomenų ir privatumo apsaugos priežiūros 20-metį, sutiko VDAI atstovai.

„Malonu pristatyti VDAI veiklą, kai netrukus bus minimas įstaigos gimtadienis“ – kalbėjo VDAI direktoriaus pavaduotoja Rita Vaitkevičienė ir pridūrė, kad „1997 m. VDAI pradėjo veiklą kaip institucija, atsakinga už valstybės registrų ir informacinių sistemų priežiūrą, o 2017 m. VDAI jau prižiūri visų Lietuvoje įsisteigusių įmonių, įstaigų ar organizacijų, vadinamųjų duomenų valdytojų, veiklą, kontroliuoja asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, siekia užkirsti kelią duomenų tvarkymo pažeidimams ir užtikrinti asmenų teisę į savo privatumo ir duomenų apsaugą.

Ministrei ir ją lydintiems Teisingumo ministerijos atstovams: viceministrui Pauliui Griciūnui, ministrės patarėjai Ritai Grumadaitei, Teisinių institucijų departamento direktorei Jolitai Sinkevičiūtei ir direktorės pavaduotojai Astai Godienei pristatyta prioritetinė VDAI 2017 m. veikla – pasirengimas artėjančiam naujam asmens duomenų apsaugos teisiniam reguliavimui. Nors Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuris nuo 2018 m. gegužės 25 d. bus pradėtas taikyti visose ES valstybėse narėse, yra tiesioginio taikymo dokumentas, t. y. kiekvienas duomenų valdytojas turi pats pasirūpinti tinkamu minėto teisės akto taikymu, tačiau jie tikisi pagalbos iš VDAI.

VDAI, kaip asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija Lietuvoje, sutinka su duomenų valdytojais šiuo klausimu ir pati yra suinteresuota, kad šie naujam teisiniam reguliavimui pasiruoštų kuo geriau. Ministrė ir asmens duomenų apsaugos sritį kuruojantys Teisingumo ministerijos atstovai patikinti, kad VDAI vykdys tiek visas savo funkcijas, tiek ir stengsis kiek galėdama daugiau pagalbos skirti siekiantiems tinkamai tvarkyti asmens duomenis ir nedaryti pažeidimų duomenų valdytojams.

Primename, kad VDAI yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, priskirta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdymo sričiai, dalyvaujanti formuojant Lietuvos asmens duomenų apsaugos politiką ir ją įgyvendinanti. Savo veiklą vykdo vadovaudamasi teisingumo ministro tvirtinamu strateginiu veiklos planu.