Nuo rugpjūčio 1 d. įmonės galės kreiptis į JAV Prekybos departamentą dėl sertifikavimo. Ši galimybė atsirado 2016 m. liepos 12 d. Europos Komisijai priėmus ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimą „privatumo skydas“ po to, kai 2015 m. spalio 6 d. ES Teisingumo Teismo sprendime buvo nurodyta, kad senoji „saugaus uosto“ sistema nebegalioja.


ES ir JAV „privatumo skydas“ grindžiamas šiais principais:

- Tvirti duomenis tvarkančių įmonių įsipareigojimai. Pagal naująjį susitarimą JAV prekybos departamentas reguliariai atnaujins ir peržiūrės informaciją apie dalyvaujančias įmones – taip bus užtikrinama, kad įmonės laikytųsi prisiimtų taisyklių. Jei praktikoje įmonės šių taisyklių nesilaikys, bus skiriamos sankcijos ir jos bus išbraukiamos iš sąrašo. Sugriežtintos tolesnio duomenų perdavimo trečiosioms šalims sąlygos – šioje srityje bus taikoma tokio paties lygio apsauga kaip ir perduodant duomenis iš „privatumo skydo“ bendrovės.

- Aiškios apsaugos priemonės ir skaidrumo prievolės, taikomos JAV vyriausybės prieigai prie asmens duomenų. JAV įsipareigojo ES, kad viešųjų valdžios institucijų prieigai prie šių duomenų teisėsaugos ir nacionalinio saugumo tikslais bus taikomi aiškiai apibrėžti apribojimai, apsaugos priemonės ir priežiūros mechanizmai. Pirmą kartą visiems ES gyventojams sudaryta galimybė pasinaudoti šios srities teisių gynimo priemonėmis. JAV uždraudė visuotinį masinį sekimą naudojantis pagal naują ES ir JAV duomenų apsaugos mechanizmą į JAV perduotais asmens duomenimis. Nacionalinės žvalgybos direktoriaus tarnyba taip pat paaiškino, kad masinis duomenų rinkimas gali būti vykdomas tik esant tam tikroms sąlygoms ir turi būti kuo tiksliau orientuotas. Susitarime išsamiai nustatomos duomenų apsaugos priemonės, taikytinos tokiais išskirtiniais atvejais. JAV valstybės sekretorius Valstybės departamente įsteigė ombudsmeno pareigybę – į jį ES gyventojai galės kreiptis dėl savo teisių gynimo nacionalinės žvalgybos srityje.

- Veiksminga asmens teisių apsauga. Kiekvienas pilietis, manantis, kad jo duomenys „privatumo skydo“ sistemoje buvo panaudoti netinkamai, galės pasitelkti kelis lengvai prieinamus ir nebrangius ginčų sprendimo būdus. Idealiu atveju skundas bus išsprendžiamas pačioje įmonėje; be to, bus pasiūlyta nemokamų alternatyvaus ginčų sprendimo galimybių. Asmenys taip pat galės kreiptis į nacionalines duomenų apsaugos institucijas, kurios, bendradarbiaudamos su JAV Federaline prekybos komisija, užtikrins, kad ES piliečių skundai būtų išnagrinėti ir išspręsti. Jei klausimo neįmanoma išspręsti jokiomis minėtomis priemonėmis, galiausiai bus pritaikytas arbitražo mechanizmas. ES piliečių galimybę ginti savo teises nacionalinio saugumo srityje užtikrins nepriklausomai nuo JAV žvalgybos tarnybų veikiantis ombudsmenas.

- Bendras metinės peržiūros mechanizmas. Naudojantis šiuo mechanizmu bus stebima, kaip veikia naujoji apsaugos sistema, ir kaip laikomasi įsipareigojimų, susijusių su prieiga prie duomenų teisėsaugos ir nacionalinio saugumo tikslais. Peržiūrą vykdys Europos Komisija ir JAV prekybos departamentas, padedami JAV nacionalinės žvalgybos ir Europos duomenų apsaugos institucijų ekspertų. Komisija taip pat įvertins visus kitus turimus informacijos šaltinius ir pateiks viešą ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Daugiu informacijos Europos Komisijos svetainėje: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_lt.htm

Parengta pagal Europos Komisijos informaciją