Pagrindinė Europos Sąjungos valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų, tarp kurių ir Lietuvai atstovaujanti VDAI, direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupė paskelbė gaires dėl duomenų perkeliamumo, duomenų apsaugos pareigūno ir vadovaujančios priežiūros institucijos. Šiuo metu paskelbtos gairės įvairiomis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento temomis prieinamos visuomenei anglų kalba, tačiau ateityje bus pateikta ir oficiali gairių versija lietuvių kalba.


Duomenų perkeliamumas
Gairės dėl teisės į duomenų perkeliamumą (angl.)

Duomenų apsaugos pareigūnas
Gairės dėl duomenų apsaugos pareigūno (angl.)

Vadovaujanti priežiūros institucija
Gairės dėl duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo vadovaujančios priežiūros institucijos nustatymo (angl.)