Rugsėjo 12 d. VDAI direktorius bei kiti atstovai lankėsi Informatikos ir ryšių departamente prie Vidaus reikalų ministerijos. Vizito tikslas buvo, rengiantis Šengeno vertinimui, įvyksiančiam šių metų spalio mėnesį, susipažinti su duomenų tvarkymu, duomenų apsaugos bei fizinės N.SIS sistemos saugos aspektais.Pagal Europos Tarybos Šengeno reikalų darbo grupės (SHE-EVAL) posėdyje patvirtintą Šengeno vertinimo asmens duomenų apsaugos srityje programą, planuojamas vertinimo misijos narių vizitas į patalpas, kuriose fiziškai įrengta NSIS ir su fizine sistemos sauga susijusių aspektų patikrinimas bei SIRENE nacionalinio skyriaus atstovo pranešimas apie duomenų saugą N.SIS.