Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija išplatino pranešimą spaudai „Duomenų apsaugos reforma. Pasiruošimas taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą teisėkūros procese“