Informuojame, kad į pareigas priimančio asmens sprendimu, konkursas į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus patarėjo (karjeros valstybės tarnautojas, pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 14) pareigas atšauktas