Pagrindinė ES valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų, tarp kurių ir Lietuvai atstovaujanti VDAI, direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupė parengė dvi naujas gaires Bendrojo duomenų apsaugos reglamento temomis.

Šiuo metu jos prieinamos anglų kalba, tačiau ateityje bus pateikta ir oficiali gairių versija lietuvių kalba.


Visas darbo grupės gaires galite rasti ir darbo grupės svetainėje.