2017 m. birželio 8 d. direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė paskelbė nuomonę 2/2017 dėl duomenų tvarkymo darbe (17/EN WP 249). Ši nuomonė papildo ankstesnius 29 straipsnio darbo grupės dokumentus: nuomonę 08/2001 dėl asmens duomenų tvarkymo darbo santykių procese ir 2002 m. darbinį dokumentą dėl elektroninės komunikacijos stebėjimo darbo vietoje.

Naujų technologijų kūrimas ir vis platesnis jų panaudojimas darbo vietoje darbo grupę paskatino atnaujinti informaciją, susijusią su asmens duomenų apsaugos klausimais darbo santykių srityje. Šia nuomone mėginama iš naujo įvertinti pusiausvyrą tarp teisėtų darbdavių interesų, naujų technologijų keliamų rizikų ir pagrįstų darbuotojų lūkesčių dėl privatumo išsaugojimo. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šis dokumentas paremtas ne tik asmens duomenų apsaugos principais, numatytais direktyvoje 95/46/EB 29, tačiau pateikiami ir papildomi įpareigojimai darbdaviams, numatyti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, kuris Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, bus pradėtas taikyti nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Nuomonė 2/2017 dėl duomenų tvarkymo darbe (anglų k.)