Informacija valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl pasirengimo taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą