2017 m. rugsėjo 19 d. VDAI atstovės dalyvavo Teisingumo ministerijos surengtoje viešojoje konsultacijoje asmens duomenų apsaugos reformos klausimais. Diskusijoje dalyvavo suinteresuotų grupių – žmogaus teisių gynimo organizacijų, verslo asociacijų ir kt. – atstovai. Renginyje diskutuota dėl Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įgyvendinimo Lietuvoje ir skiriamas ypač didelis dėmesys Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ) pakeitimo įstatymo projektui. Renginio įrašą galima rasti Teisingumo ministerijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje (www.facebook.com/teisingumas/) .

Svarbu atkreipti dėmesį, kad 2018 m. gegužės 25 d. visose Europos Sąjungos valstybėse narėse pradedamas taikyti BDAR yra asmens duomenų apsaugos reformos teisės aktų rinkinio dalis, siekianti modernizuoti senąsias ES galiojusias asmens duomenų apsaugos taisykles. BDAR nuostatos tiesiogiai bus taikomos visų ES valstybių įmonėms ir įtaigoms, tarp jų ir Lietuvos.

Be kita ko, specifiniai Lietuvai aktualūs asmens duomenų tvarkymo aspektai bus aptarti ir ADTAĮ, kurio keitimas vyksta šiuo metu. Parengtas įstatymo projektas buvo pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei. Gavusi verslo ir viešojo sektoriaus pastabas bei pasiūlymus Teisingumo ministerija surengė viešąją konsultaciją, siekdama palaikyti suinteresuotų šalių dialogą teisinio asmens duomenų apsaugos reglamentavimo klausimais ir ieškoti kompromisų dėl tam tikrų ADTAĮ nuostatų.

Šiuo adresu galite susipažinti su Teisingumo ministerijos parengta viešosios konsultacijos ataskaita: http://www.tm.lt/dok/VEIKLA/TM_vie%C5%A1oji%20konsultacija_ataskaita.pdf.