Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, įgyvendindama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 straipsnio 3 dalį ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, įsigaliosiančio 2018 m. liepos 16 d., 15 straipsnį, Teisės aktų informacinėje sistemoje 2018-07-10 paskelbė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymo „Dėl leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (registracijos Teisės aktų informacinėje sistemoje Nr. 18-8602) viešosioms konsultacijoms su visuomene ir suinteresuotais asmenimis bei duomenų valdytojais.

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija laukia pasiūlymų ar pastabų pateiktam projektui 5 d. d., t. y. iki š. m. liepos 17 d.