Siekiant kuo geriau informuoti Europos valstybių narių gyventojus apie asmens duomenų apsaugą, apie šios teisės įgyvendinimą bei atminti Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu pasirašymo datą (1981 m. sausio 28 d.), Europos Taryba pasiūlė būtent Konvencijos pasirašymo dieną – sausio 28-ąją – paskelbti Europos duomenų apsaugos diena.

Ši diena pirmą kartą buvo paminėta 2007 m., o šiais metais duomenų apsaugos diena bus minima 11-ąjį kartą. Lietuva nuo pat pradžių prisidėjo prie šios iniciatyvos, kuria siekiama kelti Europos piliečių informuotumą apie asmens duomenų ir privatumo apsaugos problemas bei jų teises ir atsakomybes šioje srityje.