Vertikalus


Naujienų prenumerata


RSS prenumerata

 

Konsultacijos teikiamos
tel. (8 5) 212 7532
Vieno langelio
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

Pradžia

Naujienos

Duomenų apsaugos reformos gairės
29 str. darbo grupė parengė gaires dėl duomenų perkeliamumo, duomenų apsaugos pareigūno ir vadovaujančios priežiūros institucijos Plačiau...
 
 

VDAI prevencinių tikrinimų planas
VDAI paskelbė prevencinių tikrinimų planą, kuriame numatyta, kurių duomenų valdytojų tikrinimus dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo planuojama atlikti 2017 m. Plačiau...

VDAI 2016 m. veiklos ataskaita
VDAI parengė 2016 m. veiklos ataskaitą, kurioje apžvelgta institucijos svarbiausios 2016 m. vykdytos veiklos asmens duomenų apsaugos srityje Plačiau...

VDAI naujienų biuletenis
Skelbiame asmens duomenų apsaugos 2016 m. lapkričio–gruodžio mėn. naujienų biuletenį Plačiau...

2016 m. aktualūs asmens duomenų apsaugos srities Lietuvos teismų sprendimai
VDAI parengė 2016 m. aktualių teismų sprendimų apibendrinimą dėl skolininkų duomenų perdavimo ir informavimo apie tai, GPS įrenginių naudojimo, viešai skelbiamų asmens duomenų daugiabučiuose Plačiau...

Dėmesio! Apie asmens duomenų apsaugos reformą vaizdžiai
Europos Komisija pristato nuo 2018 m. laukiančias asmens duomenų apsaugos naujoves Plačiau...
 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 89