Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Įėjimas iš kairės pusės

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt

 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Pagrindinė svetainė

  DUOMENŲ APSAUGOS REFORMA (REGLAMENTAS)
 • Asmens duomenų apsaugos reforma
 • 12 PASIRENGIMO ŽINGSNIŲ
 • Teisės aktai
 • Metodinė pagalba
 •   Duomenų subjektams
 • JŪSŲ TEISĖS
 • VAIKAMS IR JAUNIMUI - UŽDĖK FILTRĄ
 • Asmenų aptarnavimas
 • Skundų teikimas
 • Skundų ir prašymų formos
 • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
 •   Duomenų valdytojams
 • Kas yra asmens duomenys?
 • Apie asmens duomenų tvarkymą
 • Duomenų apsaugos pareigūnas
 • Leidimas teikti duomenis į trečiąsias valstybes
 • Pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimą
 •   Vertikalus
 • Teisinė informacija
 • Prevencinė veikla
 • Skundų nagrinėjimas
 • Visuomenės informavimas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Rekomendacijos
 • Projektai
 • Viešosios konsultacijos
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Duomenų apsaugos reforma
 • Atviri duomenys

 • Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
  Dokumentų sąrašas
  Data Numeris Pavadinimas Būsena
  2018-07-27 1T-71 2018 m. liepos 27 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-71(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1T-32(1.12.) „Dėl gairių dėl slapukų ir panašių priemonių naudojimo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
  2018-07-27 1T-72 2018 m. liepos 27 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-72(1.12.E) „Dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“
  2018-07-18 1T-68 2018 m. liepos 18 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-68(1.12.E) „Dėl Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  2018-07-13 1T-66 2018 m. liepos 13 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-66(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1T-64(1.12) „Dėl Duomenų valdytojų atsakymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl duomenų subjekto teisės susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinimo pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
  2018-07-13 1T-65 2018 m. liepos 13 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-65(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1T-34(1.12) „Dėl Duomenų subjekto teisių susipažinti su savo asmens duomenimis ir ištaisyti, sunaikinti ar blokuoti asmens duomenis įgyvendinimo, kai duomenų subjektas šias teises įgyvendina per Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
  2018-07-09 1T-63 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 1T-63(1.12.E) „Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“
  2018-06-30 XIII-1435 Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymas
  2018-06-30 XIII-1426 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
  2018-06-15 1T-56 2018 m. birželio 15 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-56(1.12.E) „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus suteikimo“
  2018-05-24 1T-53 2018 m. gegužės 24 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-53(1.12.) „Dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojamos formos patvirtinimo“
  2018-05-24 1T-52 2018 m. gegužės 24 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-52(1.12.) „Dėl prašymo dėl leidimo perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo rekomenduojamos formos patvirtinimo“
  2018-04-18 1T-39 2018 m. balandžio 18 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-39(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2015 m. vasario 25 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1T-9(1.12.E) „Dėl pavyzdinės asmens duomenų teikimo sutarties formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
  2017-12-19 1T-72 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-72(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2016 m. sausio 12 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1T-1(1.12.E) „Dėl vaizdo duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
  2017-12-19 1T-71 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-71(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2016 m. vasario 19 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1T-3(1.12.E) „Dėl pranešimo apie duomenų tvarkymą rekomenduojamų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
  2017-12-19 1T-70 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-70(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2015 m. balandžio 24 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1T-25(1.12.E) „Dėl asmens duomenų apsaugos priemonių aprašų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
  2017-12-19 1T-69 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-69(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2008 m. lapkričio 12 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1T-71(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
  2017-12-19 1T-68 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-68(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1T-24(1.12.E) „Dėl pranešimų dėl išankstinės patikros formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
  2017-12-19 1T-67 2017 m. gruodžio 19 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-67(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1T-23(1.12.E) „Dėl išankstinės patikros atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
  2017-02-02 1T-4 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1T-4 (1.12.) „Dėl skundo formos patvirtinimo“
  2016-11-24 1T-35 2016 m. lapkričio 24 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-35 (1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerijos 1997 m. liepos 28 d. viršininko įsakymo Nr. 23 „Dėl duomenų teikimo sutarties“ pripažinimo netekusiu galios“
  2016-06-23 1T-25 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1T-25(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1T-33(1.12.) „Dėl asmens tapatybės patvirtinimo elektroninėje erdvėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
  2016-06-22 1T-24 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1T-24(1.12.E) „Dėl pranešimų dėl išankstinės patikros formų patvirtinimo“
  2016-06-22 1T-23 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1T-23(1.12.E) „Dėl išankstinės patikros atlikimo taisyklių patvirtinimo“
  2016-06-17 1T-20 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1T-20(1.12.) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1T-66(1.12.) „Dėl atmintinės įgaliotiems valstybės tarnautojams, teikiantiems konsultacijas telefonu Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, patvirtinimo“ pakeitimo“
  2016-04-27 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais
  2016-04-27 2016/680 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR
  2016-04-27 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
  2016-04-06 350 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 6 d. nutarimas Nr. 350 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 212 „Dėl ryšio linijos, iš kurios skambinama, nustatymo draudimo netaikymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“
  2016-04-06 1T-9 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1T-9(1.12.) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1T-96(1.12) „Dėl teisės aktų, reguliuojančių Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklą ir įtvirtinančių asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  2016-02-19 1T-3 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 1T-3(1.12.E) „Dėl pranešimo apie duomenų tvarkymą rekomenduojamų formų patvirtinimo“
  2016-01-12 1T-1 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 1T-1(1.12.E) „Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“
  2015-12-15 1T-45 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 1T-45(1.12.) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo plano ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“
  2015-12-01 XII-2103 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 36 straipsnio pakeitimo įstatymas
  2015-09-02 945 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 945 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 262 „Dėl Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatų ir Duomenų valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
  2015-08-26 1T-31 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 1T-31 (1.12.) „Dėl Asmens duomenų valdytojų valstybės registro ir informacinės sistemos „Pagalba“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“
  2015-04-24 1T-25 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2015 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. 1T-25 (1.12.E.) „Dėl asmens duomenų apsaugos priemonių aprašų formų patvirtinimo“
  2015-04-23 416 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 23 d. nutarimas Nr. 416 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo“ pakeitimo“
  2015-04-03 1T-17 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 1T-17 (1.12.) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1T-96 (1.12) „Dėl teisės aktų, reguliuojančių Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklą ir įtvirtinančių asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
  2015-03-20 1T-13 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2015 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 1T-13 (1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1T-74(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1T-12(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
  2015-02-25 1T- 11 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 1T- 11 (1.12.E) „Dėl informacijos apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais, ir taikytas šių incidentų valdymo priemones pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo ir rekomenduojamos informacijos apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo pažeidimais, ir taikytas šių incidentų valdymo priemones pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai formos patvirtinimo“
  2015-02-25 1T-9 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2015 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 1T-9 (1.12.E.) „Dėl pavyzdinės asmens duomenų teikimo sutarties formos patvirtinimo“
  2015-01-01 XII-1428 Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas
  2015-01-01 XII-1430 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
  2014-12-18 1T-74 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 1T-74(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1T-12(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ pakeitimo
  2014-12-17 1T-72 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1T-72 (1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1T-1 (1.12.) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“
  2014-11-05 1T-60 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 1T-60 (1.12.E) „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
  2014-09-08 1T-51 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. 1T-51 (1.12.E) „Dėl vaizdo stebėjimo teisėtumo patikrinimo kontrolinio klausimyno patvirtinimo“
  2014-05-16 1T-33 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 1T-33 (1.12.) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo reglamento patvirtinimo“
  2014-02-24 1T-18 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas dėl rekomenduojamos pranešimo apie duomenų tvarkymą formos
  2014-01-28 1T-6 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1T-96 (1.12) „Dėl teisės aktų, reguliuojančių Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklą ir įtvirtinančių asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  2013-11-18 1T-45 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1T-45 (1.12.) dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1T-1 (1.12.) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
  2013-11-14 1T-44 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. 1T-44 dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1T-34 (1.12.) „Dėl duomenų subjekto teisių susipažinti su savo asmens duomenimis ir ištaisyti, sunaikinti ar blokuoti asmens duomenis įgyvendinimo, kai duomenų subjektas šias teises įgyvendina per Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  2013-09-30 1T-41 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 30 d. įsakymas 1T-41 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos įsakymų pripažinimo netekusiais galios"
  2013-09-17 1T-40 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1T-64 (1.12.) „Dėl duomenų valdytojų atsakymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl duomenų subjekto teisės susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinimo pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
  2013-09-09 1T-36 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 09 d. įsakymas Nr. 1T-36 (1.12.) „Dėl administracinių paslaugų“
  2013-07-25 1T-32 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. 1T-32 (1.12.) „Dėl gairių dėl slapukų ir panašių priemonių naudojimo patvirtinimo“
  2013-07-23 1T-31 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos elektroninių administracinių paslaugų teikimo“
  2013-07-09 1T-29 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 1T-29 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1T-37 (1.12.) „Dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
  2013-06-26 603/2013 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 603/2013
  2013-03-19 1T-16 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1T-16 (1.12) „Dėl reikalavimų detalių sąskaitų teikimui patvirtinimo“
  2013-04-10 2013/157/ES 2013 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2013/157/ES, kuriuo nustatoma Sprendimo 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo taikymo data
  2013-04-10 2013/158/ES 2013 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2013/158/ES, kuriuo nustatoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo taikymo data
  2013-03-20 1T-17 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 1T-17 „Dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais teisėtumo patikrinimo kontrolinio klausimyno patvirtinimo“
  2013-02-18 1T-8 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 1T-8 „Dėl duomenų apsaugos priemonių aprašų formų patvirtinimo"
  2013-02-20 1T-10 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1T-10 (1.12.) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1T-96 (1.12.) ,,Dėl teisės aktų, reguliuojančių Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklą ir įtvirtinančių asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  2013-01-02 1T-1 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 1T-1 „Dėl valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo"
  2012-12-17 1T-48 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 17 d. Įsakymas Nr. 1T-48 (1.12) „Dėl rekomenduojamos pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu tiesioginės rinkodaros tikslu formos patvirtinimo".
  2012-11-23 1T-39 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 1T-39 (1.12) „Dėl skundo formos patvirtinimo". Skundo forma
  2012-10-26 2012/C 326/02 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija
  2012-04-05 1T-18 Įsakymas "Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2002 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 01-09-99 "Dėl informacinės sistemos "Pagalba" nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
  2012-04-05 1T-19 Dėl informacinės sistemos "Pagalba" duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
  2011-12-02 1T-51 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 1T-51 (1.12) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1T-96 (1.12) „Dėl teisės aktų, reguliuojančių Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklą ir įtvirtinančių asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Teisės aktų reguliuojančių Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklą ir įtvirtinančių asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos reikalavimus, sąrašas
  2011-11-09 1324 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 1324 „Dėl tarpvalstybinio keitimosi DNR duomenimis, daktiloskopiniais duomenimis, transporto priemonių registracijos, jų savininkų ir valdytojų duomenimis ir informacija, susijusia su didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio renginiais ar teroristinių nusikaltimų prevencija, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  2011-09-23 1074 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimas Nr. 1074 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl Duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“. (aktuali redakcija nuo 2011-09-23)
  2011-09-01 987 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimas Nr. 987 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės duomenų apsaugos isnpekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos nutarimų dalinio pakeitimo“ pakeitimo“. (aktuali redakcija nuo 2011-09-01)
  2011-09-01 XI-1372 LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 1,2, 3, 6, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 38, 40, 45, 53 straipsnių, ketvirtojo ir devintojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 131, 151, 351, 411straipsniais įstatymas (įsigalioja nuo 2011-09-01)
  2011-08-16 1T-39 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 1T-39 (1.12) "Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2006 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1T-6 "Dėl išankstinės patikros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
  2011-07-26 1T-38 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 1T-38 (1.12) "Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1T-29 "Dėl rekomenduojamos pranešimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą formos patvirtinimo" pakeitimo. Rekomenduojama pranešimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą forma
  2011-07-01 766 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 766 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo“ pakeitimo“ (aktuali redakcija nuo 2011-07-01 iki 2011-08-31)
  2011-07-01 XI-1336 Asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymas (Įsigalioja 2011-07-01)
  2011-06-28 XI-1552 LR Elektroninių ryšių įstatymo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77 straipsnių, antrojo skirsnio pavadinimo ir 2 priedo pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 231, 232, 421 straipsniais ir 35 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
  2011-06-17 1T-33 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1T-33 (1.12) "Dėl asmens tapatybės patvirtinimo elektroninėje erdvėje tvarkos aprašo patvirtinimo"
  2011-06-17 1T-34 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1T-34 (1.12) "Dėl duomenų subjekto teisių susipažinti su savo asmens duomenimis ir ištaisyti, sunaikinti ar blokuoti asmens duomenis įgyvendinimo, kai duomenų subjektas šias teises įgyvendina per Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tvarkos aprašo patvirtinimo".
  2011-05-17 1T-29 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 1T-29 (1.12) "Dėl rekomenduojamos pranešimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą formos patvirtinimo". Rekomenduojama pranešimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą forma
  2011-05-04 522 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 522 „Dėl 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimo 2009/917/ dėl informacinių technologijų naudojimo muitinės tikslais įgyvendinimo".
  2011-03-02 OJ L 57 Komisijos Rekomendacija 2011 m. kovo 1 d. dėl duomenų apsaugos taisyklių taikymo bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (BVAS) sistemoje gairių 2011/136/ES (OJ L 57, 2011, p. 44-53)
  2011-01-25 1T-7 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 1T-7 (1.12) "Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo formos patvirtinimo"
  2011-01-05 1T-4 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 1T-4 (1.12) "Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo"
  2010-12-30 1T-102 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1T-102 dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 1T-61 „Dėl vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
  2010-12-30 1T-103 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1T-103 dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1T-44 (1.12) "Dėl piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
  2010-12-30 1T-104 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1T-104 (1.12) "Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo"
  2010-11-04 609 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui "Visapusiškas požiūris į asmens duomenų apsaugą Europos Sąjungoje".
  2010-10-01 1T-80 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2010 m. spalio 1 d įsakymas Nr. 1T-80(1.12) Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d įsakymo Nr. 1T-71(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo" pakeitimo
  2010-09-10 1T-75 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 10 d įsakymas Nr. 1T-75(1.12) „Dėl rekomenduojamos Pranešimo apie srauto duomenų pobūdį formos patvirtinimo“ Pranešimo apie srauto duomenų pobūdį forma
  2010-07-03 541/2010 Tarybos reglamentas (ES) Nr. 541/2010, 2010 m. birželio 3 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II)
  2010-07-03 542/2010 Tarybos reglamentas (ES) Nr. 542/2010, 2010 m. birželio 3 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/839/TVR dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II)
  2010-06-23 1T-68 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2010 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1T-68 (1.12) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“
  2010-06-01 nėra Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
  2010-05-28 1T-61 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2010 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. 1T-61(1.12) „Dėl rekomendacijos dėl žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisės ir asmens duomenų apsaugos principų įgyvendinimo radijo dažninio atpažinimo taikomosiose priemonėse"
  2010-04-20 171 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui "Sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę Europos piliečiams. Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų planas" (COM (2010) 171, 2010.04.20)
   1 2 >> 

  © Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos administracija, 2012.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.