Teisingumo generalinis direktoratas skelbia informaciją apie laisvą vietą deleguotajam nacionaliniam ekspertui. Direktoratas ieško duomenų apsaugos srities duomenų ekonomijos profesionalo.

Skelbimas galioja iki 2017 m. kovo 27 d.

 

Pranešimas (anglų k.)
Pranešimas (prancūzų k.)
Pranešimas (vokiečių k.)