Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – 2018 m. gegužės 25 d. pradėtos taikyti naujos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, bendros visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, tarp jų ir Lietuvai. Viena iš BDAR naujovių – asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašai, kuriuos turi daryti visos valdžios institucijos ir dalis privataus sektoriaus atstovų.

Taigi, veiklos įrašai yra privalomi:

- valdžios institucijoms ir įstaigoms;

- įmonėms, įstaigoms ar organizacijos, kuriose dirba daugiau kaip 250 darbuotojų;

- įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, dėl kurių vykdomo duomenų tvarkymo gali kilti pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms;

- įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, kurių duomenų tvarkymas yra reguliarus;

- įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, kurių duomenų tvarkymas apima specialių kategorijų asmens duomenis;

- įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, kurios tvarko asmens duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas.


Kam privalomi duomenų tvarkymo veiklos įrašai, kokia forma jie turi būti tvarkomi, kokia informacija juose turi būti pateikiama, kada duomenų tvarkymo veiklos įrašai turi būti atnaujinami – visą informaciją apie tai galite rasti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtoje rekomendacijoje Dėl duomenų tvarkymo veiklos įrašų>>.