Per 2018 m. tris ketvirčius, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, daugelio VDAI veiklų apimtys augo dvigubai. Pastarąjį ketvirtį ypač didelis dėmesys vis dar buvo skiriamas  duomenų apsaugos reformos įgyvendinimui.

 

2018 M. III KETVIRČIŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS STATISTIKA

KONSULTACIJOS. Suteikta 6 973 konsultacijos, iš jų 1 386 – asmenims ir 5 587 – duomenų valdytojams.


RENGINIAI. 57 renginiuose skaityta 70 pranešimų asmens duomenų ir privatumo apsaugos temomis, daugiausia dėl BDAR naujovių. Renginių dalyvių skaičius – apie 3 500.


SUSITIKIMAI. Įvyko 76 darbiniai susitikimai su privataus ir viešojo sektoriaus atstovais.

INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS. Parengta 199 visuomenės informavimo ir teisinio švietimo priemonės. Iš jų atsakyta į 115 žiniasklaidos paklausimų, dalyvauta 28 radijo ir 27 televizijos laidose, paskelbta 25 naujienos interneto svetainėje ir rengtos kitos priemonės daugiausia duomenų apsaugos reformos ir Bendrojo duomenų aspaugos reglamento taikymo klausimais.

TEISĖS AKTAI:
Parengta 15 teisės aktų;
Suderinta 395 teisės aktai ir duomenų valdytojų dokumentai.

SKUNDAI. Po gegužės 25 d., kaip buvo pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, gautų skundų padvigubėjo, palyginti tuos pačius šių ir ankstesnių metų laikotarpius. Per 2018 m. 3 ketvirčius gauta 644 asmenų skundai, 2017 m. to paties laikotarpio statistika – 311.

Šiuo metu gautų skundų daugiausia dėl:
- 137 dėl tiesioginės rinkodaros;
- 124 dėl vaizdo duomenų;
- 69 dėl duomenų tvarkymo internete;
- 52 dėl skolininkų duomenų;
- 41 dėl valstybės registrų;
- 32 dėl asmens kodo;
- 21 dėl ypatingų asmens duomenų.

Daugiausia skundų gauta dėl privataus sektoriaus – 516, dėl valstybės institucijų – 80.

Trijų ketvirčių duomenimis, išnagrinėta daugiau kaip 490 skundų.

 

TIKRINIMAI. Atlikta 139 duomenų valdytojų tikrinimai. Atlikus tikrinimus duomenų valdytojams pateikta 34 nurodymai dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo, dėl organizacinių, techninių priemonių, dėl duomenų tvarkymo principų, dėl duomenų teikimo ir dėl duomenų subjektų teisių.

 

TARPTAUTINĖ VEIKLA. Teikta 58 pozicijos dėl Europos duomenų apsaugos valdybos ir kitų Europos Komisijos ir Europos Tarybos institucijų dokumentų projektų.

 

Naujovė! DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI. Gauta 80 pranešimų apie duomenų saugumo pažeidimus. Dėl 58 atvejų jau baigti tikrinimai. Pagal pažeidimo aplinkybes pranešimai pasiskirstė taip:
- Duomenų paviešinimas – 38;
- Duomenų praradimas – 9;
- Duomenų vagystė – 6;
- Duomenų nukopijavimas – 3;
- Duomenų iškraipymas – 2;
- Kita – 15.

 

Naujovė! DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAI. Neseniai pradėtame taikyti BDAR numatyta pareiga informuoti VDAI apie duomenų apsaugos pareigūno paskyrimą. Apie tokio pareigūno paskyrimą pranešė 1 176 organizacijos, iš panašus skaičius viešųjų ir privačių juridinių asmenų. Daugiausia pranešusiųjų verčiasi prekių ir paslaugų veikla – 799, 241 – valstybės institucijų ir įstaigų, 205 – švietimo ir kultūros, 152 – sveikatos priežiūros, 70 – finansų institucijų ir kita veikla.