2017 m. liepos–rugpjūčio mėn. VDAI naujienų biuletenis Nr. 4(80)

Šio numerio aktualijos:
asmens duomenys medicinoje,
pirštų atspaudai sporto klubuose,
BDAR,
duomenų apsaugos pareigūnas,
duomenų tvarkymas darbe,
asmens duomenų apsauga teikiant garantinio aptarnavimo paslaugas