Lietuva kartu su Austrija partnerio teisėmis dalyvauja ES dvynių projekte Nr. UA/47b „Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“, skirtame užtikrinti ir stiprinti veiksmingesnės prevencijos ir reagavimo į žmogaus teisų pažeidimus mechanizmą Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucijoje.

VDAI prisideda prie šio projekto įgyvendinimo kartu su kitomis Lietuvos institucijomis, t. y. Lietuvos Seimo kontrolierių įstaiga, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos teisės institutu, Vilniaus universitetu, Centrine projektų valdymo agentūra, bei Ausrijos Ludwigo Boltzmanno žmogaus teisių institutu. 2016 m. pasirašyta jungtinės veiklos sutartis. Projekto trukmė – dveji metai.

2017 m. vasario pradžioje Ukrainoje įvyko šio projekto atidarymo renginys, kuriame Lietuvai atstovavo Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė Milda Vainiutė, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas ir Seimo kontrolieriai Augustinas Normantas ir Raimondas Šukys.

Pranešimas spaudai (angl.)