Vertikalus


Naujienų prenumerata


 

Konsultacijos
tel. (8 5) 212 7532
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

 
 
 
 
 


Pradžia

12-oji Duomenų apsaugos diena pokyčius pasitinkant

2018-01-29

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse bus pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Tai naujos asmens duomenų apsaugos taisyklės įmonėms, įstaigoms ir kitoms organizacijoms, tvarkančioms asmens duomenis profesinėje veikloje. Asmens duomenų apsaugos aktualijoms pristatyti, minint 12-ąją Duomenų apsaugos dieną, 2018 m. sausio 30 d. rengiama konferencija tiek viešojo ir privataus sektoriaus atstovams, tiek kiekvienam žmogui.

Asmens duomenų apsaugos reforma siekiama teisinį reguliavimą pritaikyti esamai ir būsimai realybei, aktyviai visuomenės veiklai elektroninėje erdvėje, susijusiai su asmens duomenų tvarkymu, t. y. rinkimu, užrašymu, saugojimu, jungimu, keitimu, paskelbimu, paieška, naikinimu ir kt. Duomenų apsaugos reformai ruošiasi valstybės institucijos, įstaigos, savivaldybės, ligoninės, poliklinikos, policija, bankai, kredito unijos, draudimo bendrovės, e. parduotuvės, kelionių, įdarbinimo agentūros, mokyklos, advokatai, antstoliai, notarai ir kt. BDAR numatyta tokios naujovės įmonėms kaip pareiga įrodyti, kad tinkamai tvarko asmens duomenis, poveikio duomenų apsaugai vertinimas, sertifikavimas, pranešimų apie duomenų saugumo pažeidimus teikimas, išankstinės konsultacijos, kai kurios iš jų privalės įsteigti ir duomenų apsaugos pareigūno pareigybę. Be esamų žmonėms įtvirtinamos tokios naujos teisės kaip teisė būti pamirštam ir teisė į duomenų perkeliamumą.

Šių asmens duomenų apsaugos srities pokyčių poreikį lėmė padidėjęs asmens duomenų tvarkymo mastas elektroninėje erdvėje, bendros skaitmeninės rinkos Europoje kūrimas. Įmonėms, neužtikrinusioms tinkamos asmens duomenų apsaugos, kyla ne tik teisinė atsakomybė, tačiau prarandama gera reputacija, komercinės paslaptys, patiriama materialinių nuostolių. Netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali kelti įvairiausių grėsmių ir žmonių teisėms bei laisvėms, kaip antai, diskriminacija, tapatybės vagystė ar suklastojimas, ekonominė ar socialinė žala, galimybės naudotis savo teisėmis ir laisvėmis netekimas ar savo asmens duomenų kontrolės praradimas ir kt.

Pasak Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotojos Dijanos Šinkūnienės: „Asmens duomenų apsauga turi tapti valstybės politikos ir kiekvienos organizacijos kultūros dalimi, kiekvienos informacinių technologijų panaudojimu grįstos paslaugos pagrindu“.

Siekiant kuo geriau informuoti Europos valstybių narių gyventojus apie asmens duomenų apsaugą, apie šios teisės įgyvendinimą bei paminėti Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu pasirašymo datą (1981 m. sausio 28 d.) Europos Tarybos iniciatyva šios konvencijos pasirašymo dieną – sausio 28-ąją – pradėta švęsti Duomenų apsaugos diena. Šiemet Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, minėdama 12-ąją Duomenų apsaugos dieną, kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija rengia konferenciją „Duomenų apsaugos diena pokyčius pasitinkant“, kurioje bus pristatyta aktualiausia asmens duomenų apsaugos reformos informacija ir pateikta pasiruošimo šios srities naujovėms gerosios praktikos pavyzdžių. Dėl didelio visuomenės susidomėjimo bus vykdoma tiesioginė renginio transliacija bei prieinamas renginio vaizdo įrašas Teisingumo ministerijos „Facebook“ paskyroje adresu: https://www.facebook.com/teisingumas/.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-29 16:28:57