2017 m. vasario 6 d. patvirtintas VDAI 2017 m. prevencinių patikrinimų planas. Jame numatyta, kad šiais metais VDAI planuoja atlikti 76 duomenų valdytojų planinius tikrinimus dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo. Šiais metais pasirinkta tikrinti būtent šiuos plane nurodytus duomenų valdytojus, nes, stebint asmens duomenų apsaugos situaciją Lietuvoje, kyla įtarimų, kad jie asmens duomenis tvarko galimai netinkamai. 2017 m. bus tikrinami arba pavieniai duomenų valdytojai, arba duomenų valdytojų grupės:
- Bilietų platintojai bus tikrinami dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo;
- Garantinio mobiliųjų telefonų aptarnavimo paslaugą teikiančios bendrovės – dėl įgyvendinamų asmens duomenų saugumo priemonių tinkamumo;
- Elektroninio dienyno paslaugas teikiančios bendrovės – dėl asmens duomenų tvarkymo elektroniniame dienyne tiesioginės rinkodaros tikslu teisėtumo ir prieigos prie duomenų kontrolės priemonių įgyvendinamo;
- Keletas Lietuvos savivaldybių – dėl asmens duomenų skelbimo interneto svetainės dalyje, susijusioje su vykdomu teritorijų planavimu, teisėtumo;
- Sveikatos priežiūros įstaigos – dėl asmens duomenų tvarkymo mokslinio medicininio tyrimo, dėl kurio buvo išduotas VDAI leidimas, tikslais teisėtumo;
- Nekilnojamojo turto bendrovės – dėl asmens duomenų gavimo iš Nekilnojamojo turto registro teisėtumo.

Keletas duomenų valdytojų, tikrintų ankstesniais metais, bus patikrinti pakartotinai dėl VDAI nurodymų įvykdymo.

Tikrinimų planas esant poreikiui gali būti keičiamas ar papildomas. Jį galite rasti VDAI svetainėje adresu: /go.php/lit/Prevenciniai-patikrinimai.

Atkreipiame dėmesį, kad VDAI tikrinimai atliekami vadovaujantis tikrinimus reglamentuojančiomis taisyklėmis. Jas galite rasti VDAI svetainėje pirmiau minėtu adresu.