Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ieško įmonės, galinčios teikti tyrimų ir analizės paslaugas nacionaliniu lygiu. Konkurso dokumentų pateikimo terminas – 2017 m. spalio 20 d.

Daugiau informacijos rasite šiuo adresu https://fra.europa.eu/en/call-for-tender/2017/franet-data-collection-and-research-services-fundamental-rights-issues?_cldee=YWRhQGFkYS5sdA%3d%3d&recipientid=contact-a761f33ca84de111be8d00155d043f10-ba3c1d61cc5742d7b6c6f833dc3bb3f9&esid=8754fca1-5a44-e711-80d0-00155d040a3b&urlid=0