Pagrindinė ES valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų, tarp kurių ir Lietuvai atstovaujanti VDAI, direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupė parengė gaires ir rekomendacijas įvairiomis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento temomis, kad padėtų verslui, valdžios institucijoms ir žmonėms pasirengti naujam asmens duomenų apsaugos teisiniam reguliavimui. Šiuo metu visuomenei prieinamos 3 gairės anglų kalba:Duomenų perkeliamumas
Gairės dėl teisės į duomenų perkeliamumą (angl.)


Duomenų apsaugos pareigūnas
Gairės dėl duomenų apsaugos pareigūno (angl.)


Vadovaujanti priežiūros institucija
Gairės dėl duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo vadovaujančios priežiūros institucijos nustatymo (angl.)

 

Ateityje darbo grupė planuoja pateikti gaires ir lietuvių kalba. Daugiau informacijos galite rasti darbo grupės svetainėje.

29 straipsnio darbo grupė taip pat rengia ir daugiau rekomendacijų. Toliau pateikta, kokias rekomendacijas planuojama parengti 2017 ir 2018 m. 

2017 m.
Rekomendacijos dėl duomenų apsaugos poveikio vertinimo
Rekomendacijos dėl sertifikavimo
Specialus pareiškimas dėl vaikų sutikimo
Rekomendacijos dėl sutikimo
Rekomendacijos dėl duomenų saugumo pranešimo
Rekomendacijos dėl tarptautinio duomenų perdavimo įrankių
Rekomendacijos dėl baudų skyrimo, dėl skubių procedūrų, dėl tarptautinio bendradarbiavimo

2018 m.
Rekomendacijos dėl skaidrumo