Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) pastarosiomis dienomis sulaukė žmonių kreipimųsi, kad įsilaužus į „Grožio chirurgijos“ klinikos duomenų bazę buvo neteisėtai pasisavinti jų asmens duomenys.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad asmens sveikatos duomenys yra susiję su ypač jautria asmenų informacija ir Lietuvos įstatymai apibrėžia juos kaip ypatingus duomenis, todėl jiems yra taikomi specialūs asmens duomenų apsaugos reikalavimai.

VDAI kilus abejonių, ar „Grožio chirurgijos“ klinika, tvarkydama asmens duomenis, laikėsi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, 2017 m. balandžio 27 d. nusprendė atlikti šios klinikos asmens duomenų tvarkymo teisėtumo neplaninį tikrinimą.

Informacija apie tyrimo rezultatus bus paskelbta VDAI svetainėje.