Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nuo 2018 m. vasario 12 dienos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pareigas pradėjo eiti Raimondas Andrijauskas.

Inspekcijos direktorius yra valstybės pareigūnas – įstaigos vadovas, kurį į pareigas 5 metų kadencijai priima ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka. Inspekcijos direktorius yra atsakingas ir atskaitingas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir teisingumo ministrui. Inspekcijos direktoriumi asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės.

Naujasis vadovas darbą inspekcijoje pradėjo svarbiu permainų laikotarpiu. „Tiek inspekcijos, tiek ir visų asmens duomenis tvarkančių įstaigų laukia nauji iššūkiai. Šiuo laikotarpiu svarbiausias mūsų uždavinys – patarti ir padėti, kad būtų užtikrinta duomenų apsauga, o duomenų valdytojai galėtų geriau pasiruošti pritaikyti naujas taisykles. Struktūruosime viešąsias konsultacijas, sutelksime įstaigos specialistų pajėgas ir rezultatas bus pozityvus“, – pirmajame susitikime darbuotojus drąsino R. Andrijauskas.

Primename, kad 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse bus pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Tai naujos asmens duomenų apsaugos taisyklės įmonėms, įstaigoms ir kitoms organizacijoms, tvarkančioms asmens duomenis profesinėje veikloje.