Europos Komisija parengė puslapį, skirtą duomenų apsaugos reformai, kuriame pabrėžia, kad šia reforma griežtinamos duomenų apsaugos taisyklės reiškia, jog žmonės gali labiau kontroliuoti savo asmens duomenis, o įmonės gauna naudos dėl vienodų sąlygų.

Išsamesnės informacijos apie asmens duomenų apsaugos srities pokyčius galite rasti Europos Komisijos parengtame puslapyje visomis ES valstybių narių kalbomis adresu: https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_lt#library.