Valstybinė duomenų apsaugos inspecija parengė rugpjūčio - rugsėjo mėn. „Asmens duomenų apsaugos naujienų biuletenį".

Pagrindinė naujienų biuletenio tema - rugsėjo 23-26 dienomis Varšuvoje įvykusi kasmetinė duomenų apsaugos ir privatumo priežiūros institucijų vadovų konferencija. Šiemet įvyko jau 35-oji konferencija; joje dalyvavo ir VDAI vadovas dr. Algirdas Kunčinas.

Duomenų apsaugos ir privatumo konferencijos nuo 1979 m. vyksta kasmet. Konferencijos svarbai vis didėjant, ji išaugo iki savaitės trukmės renginio, kurį sudaro Atviros sesijos, skirtos visiems privatumo srities atstovams bei Uždaros sesijos, kuriose dalyvauja tik duomenų apsaugos ir privatumo institucijų atstovai; taip pat keletą papildomų renginių organizuoja tarptautinės ir nevyriausybinės organizacijos.

Tarptautinės konferencijos metu nagrinėjami įvairūs duomenų apsaugos ir privatumo klausimai, susiję su pagrindine konferencijos tema. Svarbiausia konferencijos dalis – Uždara sesija, kurios didžioji dalis skirta diskusijai konkrečia tema.