Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, siekdama užtikrinti sklandų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą, Teisės aktų informacinėje sistemoje 2018-05-25 paskelbė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymų projektus viešosioms konsultacijoms su visuomene ir suinteresuotais asmenimis bei duomenų valdytojais:

„Dėl Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo" (registracijos Teisės aktų informacinėje sistemoje Nr. 18-6660); 

„Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo" (registracijos Teisės aktų informacinėje sistemoje Nr. 18-6661); 

„Dėl Išankstinių konsultacijų teikimo taisyklių patvirtinimo" (registracijos Teisės aktų informacinėje sistemoje Nr. 18-6686) 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija laukia pasiūlymų ar pastabų pateiktiems projektams iki 2018 m. birželio 1 d.