Rugsėjo 23-26 dienomis Varšuvoje vyksta duomenų apsaugos ir privatumo priežiūros institucijų vadovų konferencija. Joje rugsėjo 24 d. paskelbta deklaracija dėl mobiliesiems įrenginiams skirtų programėlių (angl. apps) naudojimo. Žemiau pateikiame sutrumpintą šios deklaracijos tekstą.

Visą deklaracijos tekstą bei kitų priimtų dokumentų tekstus anglų kalba galima rasti konferencijos interneto svetainėje - https://privacyconference2013.org


Varšuvos deklaracija dėl mobiliesiems įrenginiams skirtų programėlių naudojimo (santrauka)

 

Varšuva, Lenkija, 2013 rugsėjo 24

 Mobiliesiems įrenginiams skirtos programėlės (apps arba applications) naudojamos vis plačiau. Jos diegiamos į mūsų išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, namų aplinkos prietaisus, turinčius vartotojo sąsajas ir galinčias prisijungti prie interneto. Šiuo metu tiek viešajam, tiek privačiam sektoriui prieinama apie 6 milijonus programėlių ir šis skaičius kasdien auga po daugiau nei 30 000. Šios programėlės daro mūsų gyvenimą patogesnį ir linksmesnį, tačiau kartu renka didžiulius kiekius asmens duomenų, taip įgalindamos nuolatinį skaitmeninį stebėjimą, dažnai vartotojui net nežinant, kad tai vyksta ir kam jo duomenys naudojami.

Neretai programėlių kūrėjai nežino savo darbo įtakos asmens privatumui. Nors pagrindinės operacinės sistemos bei programėlių platformos siūlo tam tikrus privatumo nustatymus, tačiau nesuteikia naudotojui visiškos savo duomenų apsaugos kontrolės ar galimybės patikrinti, kokia informacija ir kokiu tikslu renkama.

35-ojoje Tarptautinėje konferencijoje, vykusioje rugsėjo 23-24 dienomis Varšuvoje, duomenų apsaugos ir privatumo priežiūros institucijų vadovai (komisionieriai) aptarė masinį programėlių paplitimą visuomenėje (tam net sukurtas specialus terminas „appification“), jo keliamus iššūkius bei galimus iškylančių problemų sprendimo būdus. Apie programėles kalbama jau kurį laiką, duomenų apsaugos atstovai šia tema yra paskelbę nemažai pranešimų bei tyrimų rezultatų.

Konferencijos metu komisionieriai išreiškė konkretų įsipareigojimą užtikrinti, kad vartotojams būtų suteikta galimybė į geresnę privatumo apsaugą ir ketina kreiptis tiek į viešąjį, tiek į privatų sektorių, pabrėždami jų vaidmenis ir atsakomybę. Svarbiausia, kad vartotojai yra ir liktų atsakingi už savo asmens duomenis. Jie turi turėti galimybę nuspręsti, kokia informacija dalintis ir kokiu tikslu. Aiški ir suprantama informacija apie duomenų rinkimą dar prieš pradedant jį vykdyti, turėtų būti prieinama ir pačioje. Taip pat vartotojui turi būti suteikta galimybė suteikti prieigą prie tam tikros informacijos kiekvienu individualiu atveju.

Programėlių kūrėjai yra skaitmeninės ekonomikos augimo variklis ir palengvina mūsų kasdienį gyvenimą. Nepaisant to, jie turi užtikrinti savo veiklos suderinamumą su esamomis privatumo ir duomenų apsaugos taisyklėmis visame pasaulyje.

Nors pirminė atsakomybė už vartotojų privatumą tenka programėlių pramonės atstovams, privatumo ir duomenų apsaugos komisionieriai gali ir turėtų didinti informuotumą šiuo klausimu tiek tarp kūrėjų, tiek tarp vartotojų. Todėl privatumo ir duomenų apsaugos komisionieriai visame pasaulyje įsipareigoja ateinančiais metais imtis svarbių žingsnių privatumo ir duomenų apsaugos gerinimui šioje srityje ir dar kartą aptarti temą 36-ojoje Konferencijoje Mauricijuje.