Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra paskelbė 2017 m. pagrindinių teisių ataskaitą. Asmens duomenų apsauga yra viena iš žmogaus pamatinių teisių, o Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra Lietuvos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija, kuri žmonėms padeda ginti jų teisę į asmens duomenų ir privatumo apsaugą, o asmens duomenis profesiniais tikslais naudojančioms organizacijoms padeda tinkamai tuos duomenis tvarkyti.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 m. pagrindinių teisių ataskaitos 6 skyrius (155–172 p.) aktualus tiek Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tiek visiems, kuriuos domina asmens duomenų ir privatumo apsauga, nes yra skirtas asmens duomenų apsaugos klausimams aptarti. Džiaugiamės galėdami atkreipti dėmesį, kad šioje ataskaitoje Lietuva kartu su Didžiąja Britanija ir Vengrija minimos kaip vienos iš nedaugelio Europos Sąjungos valstybių narių, kurių duomenų apsaugos priežiūros institucijos sukūrė specialią interneto svetainės skiltį, skirtą informuoti apie vykstančią asmens duomenų apsaugos reformą ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Leidinyje taip pat minima, kad Lietuvoje, kaip ir Liuksemburge bei Portugalijoje, organizuojami seminarai ir kiti renginiai, skirti duomenų apsaugos reformos temoms. Paminėti Lietuvoje atlikti tyrimai, kuriais siekta išsiaiškinti visuomenės ir verslo informuotumą dėl naujojo duomenų apsaugos reguliavimo.

2017 m. pagrindinių teisių ataskaitą anglų kalba galite rasti šiuo adresu: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017