Rengiamės asmens duomenų apsaugos teisinio reguliavimo sistemos pokyčiams. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra tiesioginio taikymo dokumentas ir nuo 2018 m. gegužės 25 d. visose Europos Sąjungos valstybėse narėse galios tas pats, o Lietuvoje papildomai tam tikri aspektai bus aptarti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

2017 m. birželio 15 d. Teisingumo ministerija Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo projektą pateikė derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei. Pasiūlymams teikti skirtas laikas iki 2017 m. liepos 6 d.

Šio įstatymo projektą galite rasti  adresu http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1237785&p_org=8&p_fix=y.