Iki 2017 m. gegužės 23 d. direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupė kviečia teikti komentarus dėl asmens duomenų apsaugos poveikio vertinimo gairių projekto.

Komentarus prašoma pateikti adresais: JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu ir presidenceg29@cnil.fr.

Daugiau informacijos direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės tinklalapyje.