2017 m. kovo mėn. Seimo kontrolierių įstaiga po ilgo pasiruošimo tapo akredituota Nacionaline žmogaus teisių institucija, o birželio mėn. gautas tai patvirtinantis dokumentas. VDAI, kaip viena iš žmogaus teisių gynimo institucijų Lietuvoje, sveikina Seimo kontrolierių įstaigą gavus šį svarbų institucijos statusą.

Kaip teigiama Seimo kontrolierių įstaigos pranešime, Nacionalinės žmogaus teisių institucijos veiklos koncepcija suformuluota Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos 1993 m. rezoliucijoje Nr. 48/134 dėl principų, susijusių su nacionalinių žmogaus teisių institucijų statusu (Paryžiaus principų). Vienas svarbiausių nacionalinės žmogaus teisių institucijos tikslų – pasisakyti įvairiais žmogaus teisių klausimais ir, bendradarbiaujant su visuomene, kelti aktualias žmogaus teisių problemas, atlikti kitas pagrindines nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijas.

Akredituota nacionalinė žmogaus teisių institucija yra reikšminga nacionalinės ir tarptautinės teisės sistemos dalis. Tai institucija, prižiūrinti, kaip valstybė įgyvendina tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje ir dalyvauja Jungtinių Tautų ir kitų žmogaus teisių organizacijų veikloje.

Daugiau informacijos galite rasti Seimo kontrolierių įstaigos tinklalapyje http://www.lrski.lt/lt/naujienos/507-seimo-zmogaus-teisiu-komitete-seimo-kontrolieriai-pristate-nacionalines-zmogaus-teisiu-institucijos-veiklos-gaires.html.