2013 m. balandžio 2 d. direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė, kurią sudarė visų Europos Sąjungos valstybių narių asmens duomenų apsaugos preižiūros institucijų atstovai, paskelbė nuomonę dėl asmens duomenų tvarkymo tikslų.

Nuomonė Nr. 03/2013 dėl tikslo ribojimo aktuali ir šiandien, taikant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Šioje nuomonėje nagrinėjamas tikslo ribojimo principas. Joje pateikiamos rekomendacijos praktiniam šio principo taikymui dabartinėje teisinėje sistemoje ir joje formuluojamos rekomendacijos ateities politikoms.

 

Skelbiame neoficialų Nuomonės Nr. 03/2013 dėl tikslo ribojimo vertimą į Lietuvių kalbą>>

Nuomonė anglų kalba Opinion 03/2013 on purpose limitation>>